חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עוסק פטור

עוסק פטור בישראל הנו עצמאי שאינו נדרש בגביית מע"מ, מס ערך מוסף, בגין עסקאותיו. משמעות הפטור מדיווח המע"מ היא שהעוסק לא חייב בתשלום ולא מחייב את לקוחותיו בגין מע"מ, למעט עסקאות מקרקעין, ולכן אינו רשאי לקזז ולדרוש את מס התשומות שהוא שילם.

הגדרת עוסק פטור נקבעת על פי מספר קריטריונים שמודרים בחוק ונועדה להקל על אנשים להפעיל עסק כעצמאים בלי הביורוקרטיה שנלוות לצורות התאגדות אחרות. (בעבר הייתה חלוקה של "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור" ובוטלה בשנת 2002). רישום "עוסק פטור" הוא מעמד לעניין מע"מ בלבד והתנהלותו מול רשויות המס האחרונות וביטוח לאומי נשארת דומה להתאגדות אחרת.

חשוב לדעת, ישנם תחומי עיסוק ומקצועות שחייבים להירשם כעוסקים מורשים, ללא קשר לתקרת הסכום השנתית שלהם כגון: רופאים, מהנדסים, מנהלי חשבונות, עורכי דין, פסיכולוגים, וטרינרים, סוחרי קרקעות ומתווכים, בעלי בית ספר, גנים, סוחרי רכב ועוד.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

איך פותחים עסק פטור?

תהליך הרישום כעוסק פטור מתבצע בטרם תחילת הפעילות וכוללת את הצעדים הבאים:

 1. פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי
 2. פתיחת תיק במע"מ וקבלת מספר עוסק פטור
 3.  פתיחת תיק עצמאי ברשות המסים.
 4. ניהול פעילות וחשבונות שוטף

 

תהליך ניהול חשבונות שוטף כולל את הצעדים הבאים:

 1. להצטייד בפנקס קבלות מודפס או דיגיטלי.
 2.  ניהול ספר תשלומים ותקבולים במהלך השנה.
 3. חובת דיווח מס הכנסה- עוסק פטור מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה. את הדיווח ניתן להגיש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המיסים או באופן פיזי בסניף מס הכנסה שקרוב אליכם.
 4.  חובת דיווח ביטוח לאומי- מקדמה שנקבעת בשערוך בזמן פתיחת התיק

מה עוד חשוב להכיר?

את הדיווחים לרשויות אנו ממליצים לא לדחות כי הדבר עלול לגרור קנסות.
עוסק פטור יכול לנהל את חשבונותיו ואת הדיווחים הקשורים לרשויות בעצמו אך השימוש ביועץ עסקי יכול להשיג את מלוא הזכויות ולייעל את תהלכי העבודה מול הרשויות
העוסק הפטור חייב בשמירת מסמכים 7 שנים.

בהמשך העמוד ניתן למצוא את השאלות הנפוצות לפתיחת עוסק פטור.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

שאלות ותשובות לפתיחת "עוסק פטור"

נכון לינואר 2022 תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור הינה 102,292 ₪.

בעלי עיסוק או מקצועות חופשיים כמו: יועצים, אדריכלים, רופאים, מנהלי חשבונות וכו' צריכים להירשם כעוסק מורשה בלי קשר לתקרת מחזור העסקאות.

 1. רישום למע"מ
 2. פעם בשנה מחוייבים בהגשת תצהיר על מחזור העסקאות. את התצהיר חייבים להגיש עד 31 לינואר עבור שנה קלנדרית שחלפה.
 1. כעוסק פטור לא ניתן להוציא חשבונית מס אלא קבלה עבור עסקאות שביצעתם.
 2. כעוסק פטור לא ניתן לנכות מס תשומות, הכלול בחשבוניות המס שקיבלתם. 

עוסק פטור לא יכול לקזז או לקבל החזרים של סכום המע"מ ששילם על הוצאותיו. סכום זה יהיה חלק מהוצאותיו לצורך חישוב מס הכנסה.

במידה ומחזור העסקאות עולה על סכום של 100,491 ₪ – עליכם לגשת למשרדי המע"מ ולשנות אותו לעוסק מורשה.

הנפקת הקבלה חייבת להתבצע מיד עם קבלת התמורה.

התשלומים מתבצעים באמצעות אתרי האינטרנט, סניפי הדואר או בנקים מסחריים.

 1. מע"מ- פעם בשנה הגשת תצהיר על מחזור העסקאות. את התצהיר חייבים להגיש עד 31 לינואר עבור שנה קלנדרית שחלפה.
 2. מס הכנסה- מחושב לפי הכנסה שנתית ונקבע באמצעות שומה סופית בסוף השנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי. ההכנסות מחושבות כהכנסה אישית ובדומה לשכיר מחושב לפי מדרגות מס הכנסה לעצמאים. כאשר יש כוונה להעסיק עובדים – גם פתיחת תיק ניכויים ברשות המיסים.
 3. ביטוח לאומי- בכדי להיות מבוטח כעצמאי יש להודיע מיד עם התחלת העבודה כעצמאי לביטוח לאומי. פתיחת התיק בביטוח לאומי נפרדת מרשות המיסים. 

1. דוח רווח והפסד- דוח המרכז את כל ההכנסות וההוצאות שנעשו בעסק בשנת הדוח.

2. אם יש הכנסות נוספות דוח 106 ממקור אחר.

3. דוח התאמות מס

4. אישורים שנתיים על נכסים ורווחים: פקדונות, חסכונות, ביטוחים והפקדות וכו'

5. אישור על תשלומים לביטוח לאומי ואישורים שנתיים על קצבאות כמו דמי לידה, מילואים וכו'

6. טופס פחת

7. קבלות/ חשבוניות על תרומות

8. אישור ניכוי מס מלקוחות

לא. ההפרדה קיימת רק בחברה בע"מ, משפטית וחשבונאית.
בעוסק פטור לא תתקיים הפרדה בן העסק לבעליו.

פעם בשנה עד סוף מאי של שנה עוקבת, ניתן לבקש הארכה.

תשלום חודשי – מקדמות על פי הערכת שעות עבודה והכנסה צפויה ,ככל שההערכה היא קרובה למציאות כך תהיו מבטוחים בהתאם לרמת ההכנסות שלכם.

חשוב להבין שבמקרה כמו תאונת עבודה אתם תהיו מבוטחים בהתאם להכנסות שדיווחתם עליהם גם אם היו הכנסות גבוהות יותר. אתם יכולים לשנות את ההצהרה כל 3 חודשים ובסופו של דבר החישוב הוא שנתי ונקבע כשמוגש הדוח השנתי למס הכנסה. אם בסוף השנה ההכנסות היו נמוכות יותר, דמי הביטוח העודפים ששילמתם יוחזרו, ואם בסוף השנה ההכנסות גבוהות מההצרה, תידרשו לשלם את יתרת דמי הביטוח.

יתרונות:

1. פשטות הדיווחים, כיוון שאין תשלום מע"מ – זול יותר עבור לקוחות פרטיים.

2. צורת ההתאגדות הזולה ביותר משאר החלופות מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות.

3. תוכנת דיווח ייעודיות -לא חובה. מספיק ספר תקבולים ותשלומים.

4. עלויות חובה- אין.

חסרונות:

1. מעיד על גודל העסק.

2. לא ניתן להתקזז במע"מ על הוצאות

פניה מהירה: