הלוואה בערבות המדינה - הנחיות לבניית תוכנית עסקית

תוכן עניינים

איך תדע אם העסק יכול לקבל הלוואה בערבות המדינה?

כאשר בעלי עסק פונים לבקשת הלוואה במסגרת הקרן בערבות המדינה,  אתם תדרשו להציג תוכנית עסקית המפרטת הנתונים הכספיים ואת מהות הבקשה.

התוכנית  לבקשת אשראי צריכה להיות ממוקדת ולשקף לקורא את צרכי האשראי של העסק.

כיועצים שהגישו מאות יזמים לבקשות אשראי למדנו שיש מספר מרכיבים קריטיים שמשפיעים על קבלת ההלוואה, שלפיהם וועדות האשראי בקרן מחליטות אם להעמיד לבעל העסק את ההלוואה המבוקשת או לא:

 • ניסיון מקצועי: בעל העסק ייבחן על מקצועיות וידע בתחום הוא בו פועל העסק. בעל עסק שאינו מבין בעסק- לא יקבל הלוואה. לשיקול של ידע או ניסיון מקצועי יש חשיבות עליונה אצל יזמים בתחילת דרכם ולפונים במסלולי ההקמה. 
 • שיתוף פעולה: ישנם מקרים של יזמים שפונים לקרן ולאחר פגישה עם הבודק , מתעכבים עם השלמת המסמכים. חשוב לזכור כי לקרן יש נהלים וזמני טיפול מוגדרים – עיכוב בהשלמת מסמכים עלול להביא לכם סירוב לבקשת האשראי.
 •  התרעות שליליות:
  • מוגבל או פושט רגל- עסק שאחד מחשבותיו או חשבון הבעלים מוגבלים או לפני הגבלה- לא יכול לקבל הלוואה בקרן. במידה וההגבלה הוסרה ניתן לפנות לקרן אך יש לקחת בחשבון כי ההיסטוריה יכולה להשפיע על קבלת ההחלטה
  • צ'יקים חוזרים מסיבת אכ"מ/החזרות של הוראות קבע- כידוע צ'יק חוזר או הוראת קבע בחשבון הבנק אינם סימן חיובי. כאשר פונים לקרן חשוב לתת הסבר מניח את הדעת ומידה ומדובר על אירוע נקודתי, אין בעיה לפנות לקרן כל עוד החשבון לא הוגדר כמוגבל.
  • תביעות משפטיות- גם במקרה זה, אין בעיה לפנות לקרן כל עוד יש הסבר מניח את הדעת
  • תיקים פתוחים בהוצאה לפועל/ חוב לרשויות המס- במידה ולעסק קיים חוב לרשויות המס או הוצל"פ לא תאושר לכם הלוואה.
 • עסק מציג הפסדים: העסק נדרש להציג תוכנית המעידה את רמת ההכנסה. תוכנית שלא תציג יכולת להחזיר חובות לאחר קיזוז שכר בעלים – לא תאושר לו הלוואה.:

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

שאלון לבקשת הלוואה לעסק- עבור עוסק מורשה/גוף שאינו מאוגד

תיאור העסק

פרטי העסק

תאריך תחילת

הפעילות

תאריך הקמה

מספר תיק

מע"מ

מספר ת.ז.

שם העסק

 

 

 

 

 

כתובת אתר אינטרנט

(Email) ל"דוא

פקס

טלפון

מיקוד

עיר

כתובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר מועסקים

)כולל הנהלה(

שם מנהל/ת העסק

 

 

פרטים כללים של העסק או החברה- מילוי הפרטים והנתונים הבסיסיים של בעל העסק. מספר ח.פ או מספר עוסק מורשה, תאריך הקמת העסק והתחלת פעילות, כתובת של העסק, כתובת מגורים. 

עדכונים מהקרן יגיעו דרך תיבת הדואר

תחום עיסוק עיקרי

בחר

סיווג העסק

 

תיאור הפעילות העסקית

 

 

מוצרים עיקריים

תאר את הרעיון והפעילות העסקית מבחינת תפעול, יתרון יחסי, שיטת העבודה, מערך שיווק, השקעות שבוצעו  בשנתיים האחרונות וכן הסברים לשינויים בתוצאות הכספיות של העסק בשנים האחרונות, במידה והיו. סיווג העסק: תעשייה / מסחר / שירותים/חקלאות/ תיירות/ בנייה. תיאור הרעיון העסקי צריך להבליט את הייחודיות של העסק שלכם, היתרונות על פני עסקים אחרים, יתרונות של המיקום, עובדים, שירותים וכו'. התיאור צריך להסביר לקורא מהן שיטות העבודה, מי מנהלים את התהלכים ואיך העסק מרוויח?  

פרטי בעלות/שותפים

4

3

2

1

פרטי בעלים

 

 

 

 

שם פרטי ושם משפחה

 

 

 

 

% בעלות

 

 

 

 

מס' ת.ז.

 

 

 

 

תאריך לידה (dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

תאריך עליה (dd/mm/yyyy)

 

 

 

 

שם בן/ בת הזוג

 

 

 

 

ת.ז. בן/ בת הזוג

 

 

 

 

עיסוק בן/ בת הזוג

 

 

 

 

כתובת מגורים

בחר

בחר

בחר

בחר

האם קיימת דירה בבעלות היזם

 

 

 

 

גובה משכנתא בגין הדירה )אם קיימת(

 

 

 

 

(Email) ל"דוא

 

 

 

 

טלפון

 

 

 

 

טלפון נייד

 

 

 

 

מקצוע

זכרו: הבנק נותן את הכסף לאנשים לא לעסקים. האנשים הם המשאב הכי חשוב בתכנית. השכלה, ניסיון מקצועי, הכנסות נוספות,נכסים פרטיים- תבליטו! יש למלא עבור בעלי מניות שאינם תאגידים. מומלץ להוסיף תרשים ארגוני בנפרד. מומלץ לצרף קורות חיים של מנהלים בעסק

תאגידים

4

3

2

1

 

 

 

 

 

שם התאגיד בעל

העניין

 

 

 

 

שם פרטי ומשפחה של בעלי התאגיד

 

 

 

 

מספר תאגיד

תאגיד הוא התאגדות של אדם אחד או יותר שפועלים תחת ישיות משפטית אחת. יש למלא במידה ובעלי המניות בעסק הנם תאגידים

 

חברות קשורות

תחום פעילות

בעלי המניות בחברה/

בעסק

.פ.ח

שם החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרט לגבי עסקים קשורים וחברות קשורות.  הקשר בין החברה הקשורה לעסק אם/ בת/ אחות. יש לפרט גם חברות בהן מחזיק אחד מבעלי העמותה, הנידונה או בן משפחתו לפחות מ 50% ממניותיהן.  בן משפחה לעניין זה הנו ילד,הורה, בן/בת זוג.

 

ניסיון והשכלה רלוונטיים

הקורות חיים צריכים להכיל מידע וניסיון בתחום העסקי. המסמך צריך להיות ממוקד, תמציתי ושלא יהיה ארוך מידי. המידע שצריך להיות כתוב בתוכנית הוא מידע רלוונטי לתחום העיסוק, פרטיים כלליים אודות היזמים והסבר על כישורים שיכולים לתרום בתחום הפעילות. 

תזכרו האנשים הם מקור הכוח שמניע את העסק ולכן יש חשיבות לאיך אתם בוחרים להציג אותם.

חשוב לכתוב אודות כל איש צוות בנפרד שכולל מידע על ההשכלה, ניסיון, כישורים והצלחות קודמות.

בודקי הקרן ירצו לראות אנשים מיומנים, עם ניסיון והכשרה מתאימים ולכן צרפו את קורות החיים של מנהל העסק, מנהל הכספים, מנהל השיווק ו/או מנהלים רלוונטיים אחרים.

בקורות החיים של בעל העסק יש לתת דגשים ליכולת הניהולית של בעל העסק, לניסיון שלו בתחום התפעולי, השיווקי והפיננסי.

 

הפעילות הצפויה

מה העסק עושה, היסטוריית העסק, שעות הפעילות,קהל הלקוחות, תחומי העיסוק, לאיזה ענף שייך העסק, סוגי הספקים שהעסק עובד איתם ,ציון פרויקטים / תוכניות שיש לעסק

יש לצרף  חוזים  חתומים  ואסמכתאות  התומכים בפירוט כאמור בסעיף זה:

תאריך מימוש צפוי

יתרה לתשלום )באלפי (₪

ערך החוזה )באלפי (₪

שם הפרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עובדים

מספר עובדים לאחר קבלת ההלוואה

מספר עובדים

תחום

 

 

ניהול

 

 

שיווק

 

 

ייצור

 

 

מנהלה

 

 

אחר

0

0

סה"כ

לקוחות

לקוח 3 )הכנס את שם הלקוח(

לקוח 2 )הכנס את שם הלקוח(

לקוח 1 )הכנס את שם הלקוח(

שם הלקוח

 

 

 

היקף רכישות שנתי ל2018- )באלפי (₪

 

 

 

היקף רכישות שנתי ל2019- )באלפי (₪

 

 

 

תנאי אשראי

בחר

בחר

בחר

חו"ל/מקומי

לקוחות גדולים וטובים- ציינו אותם- הם יכולים להיות נקודת התייחסות חשובה. למלא פרטים תואמים למצב העסק. 

ספקים-יש הטבות מספקים שחשוב לציין- צרפו מסמך נלווה לבקשה.

 

ספקים

ספק 3 )הכנס את שם הספק(

ספק 2 )הכנס את שם הספק(

ספק 1 )הכנס את שם הספק(

שם הספק

 

 

 

תחום אספקה

 

 

 

היקף קניות ממוצע חודשי )באלפי (₪

 

 

 

תנאי אשראי

תיאור השוק והתחרות

חלק זה נועד לתאר את השוק שבו העסק שלכם פועל ומטרתו היא להוכיח לקורא התוכנית העסקית שאכן קיים ביקוש בשוק לשירותים/ המוצרים שלכם. המידע צריך לספק נתונים מהימנים שעל בסיסו אתם מקבלים החלטות.

ציינו מגמות עיקריות ושיעורי צמיחה, תנסו לתת הערכה לגבי מה צפוי לשירותים שלכם בעתיד.

את חלק זה נהוג להתחיל עם תיאור קצר של תמונה המצב המקיפה ולאחר מכן לתת סקירה ברמת המיקרו.  אל תשכחו שמטרת התוכנית היא בקשת אשראי ולכן התיאור חייב להיות ענייני לאזור פעילות העסק/ או השוק אליו אתם פונים.

כאן יש צורך בהצגת המתחרים שפועלים בסביבת בעל העסק.

מאפייני הענף / שוק בו פעיל העסק

פילוח השוק שהעסק פונה אליו.

מי הם הצרכנים הפוטנציאלים של השוק

מהו הבידול של העסק ביחס למתחרים (איכות, מחיר, מגוון, קהל, הכרת השוק)

תאר בקצרה את הסביבה העסקית, היתרון היחסי של העסק בשוק והמתחרים

תאר בקצרה את הסביבה העסקית, היתרון היחסי של העסק בשוק והמתחרים.

 

תיאור ההתנהלות הבנקאית

אובליגו בנקאי וחוץ בנקאי

מלא את הטבלה הבאה עבור כל החשבונות הפעילים של העסק ושל בעליו.
יש לדווח גם על החשבונות הפרטיים של בעל העסק\בעלי השותפות.

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

נכון לתאריך

 

 

 

 

 

 

 

שם הגוף המממן

 

 

 

 

 

 

 

סניף ומס' חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

מסגרת עו"ש/ חח"ד

0

 

 

 

 

 

 

 

עו"ש/ חח"ד מנוצל

0

 

 

 

 

 

 

 

מסגרת הלוואות זמן קצר

0

 

 

 

 

 

 

 

מסגרת כרטיסי אשראי

0

 

 

 

 

 

 

 

מסגרת ניכיונות

0

0

0

0

0

0

0

0

סה"כ אשראי זמן קצר

0

 

 

 

 

 

 

 

ערבויות

0

 

 

 

 

 

 

 

הלוואות זמן ארוך

0

0

0

0

0

0

0

0

סה"כ אשראי זמן ארוך

0

0

0

0

0

0

0

0

סה"כ אובליגו

0

 

 

 

 

 

 

 

פיקדונות

0

 

 

 

 

 

 

 

שיקים למשמרת

0

 

 

 

 

 

 

 

בטחונות אחרים

0

0

0

0

0

0

0

0

סה"כ בטחונות

פרט במידה וישנן תביעות משפטיות או התראות, הגבלות, עיקולים, נגד העסק או בעליה.

התאים הם תאים מחושבים אשר מתעדכנים אוטומטית.

 יש למלא את הסכומים בטבלה באלפי ש"ח.

ההלוואה המבוקשת

תאר בקצרה מה מטרת ההלוואה.

הקרן בערבות המדינה ממנת בקשות אשראי רק וכאשר יש הצדקה לאחד ממסלולי ההלוואה.

עם הגשת הבקשה לקרן תדרשו להעביר הצעות מחיר/הסכמים שיוכיחו את מטרת ההלוואה. אושרה לכם ההלוואה? תצטרכו לספק חשבונית בגין השקעה שבוצעה בגובה של עד 20%.

יש לפרט אחת מתוך שלוש מטרות עיקריות:

 • מימון הון חוזר – מימון תנאי התשלום של הלקוחות ותנאי תשלום לספקים. המסלול מתאים לדוגמא ליזמים שמקבלים הזמנות גדולות וזקוקים למימון בכדי להשלים את הפערים שנוצרים בעקבות ההזמנה.
 • השקעות בעסק – מעוניין לרכוש ציוד או מכונות? אולי לעשות שיפוץ או להגדיל את שטח העסק? מסלול השקעות מיועד עבור זה.
 • פתיחת עסק חדש – ישנה אפשרות לקבל הלוואה לפתיחת עסק חדש. מסלול זה מעולה ליזמים שמגיעים עם חוזים והסכמים שיכולים לעזור לבודקים לקבל חוות דעת מלאה עליכם.

תוכנית ההשקעות

סכום ההשקעה )באלפי ש"ח(

סעיף השקעה

 

מכונות וציוד

 

קרקע ומבנים

 

שיפוצים במבנה

 

מלאי

 

מחשוב

 

פרסום

 

הון חוזר

 

אחר:

 

.1

 

.2

 

.3

0.00

סה"כ

יש לצרף הצעות מחיר התואמות לתוכנית ההשקעה. לצורך קבלת ההלוואה לשם השקעה/הקמה נדרשת השקעת הון עצמי של לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה. פירוט סכום ההלוואה המבוקשת ומטרת ההלוואה. יש להציג ולפרט את מרכיבי ההשקעה הנדרשת.

מקורות כספיים לביצוע התכנית

מקורות כספיים לביצוע התכנית (מיועד רק למסלול השקעה/הקמת עסק חדש). שימו לב סה"כ סכום ההשקעה צריך להיות שווה לסה"כ סכום מקורות לביצוע התוכנית. כל השקעה כספית לה נדרש לאחר קבלת ההלוואה: שיפוץ, התרחבות, רכישת ציוד (מכונות/ציוד/רכבים), יש לצרף הצעת מחיר או חשבונית חצי שנה אחורה

סכום )באלפי ש"ח(

מקור כספי

0

הון עצמי

0

האשראי המבוקש

0

מקורות אחרים: פרט

0.00

סה"כ

הלווה נדרש להעמיד בטחונות עד 25% מסכום ההלוואה בלבד, אך ערבותו מתייחסת לסכום ההלוואה כולו. יש לבחור מה הבטוחה שאתם מציעים לבנק: רכב, ערבים,פיקדון או נכס. את הבנק להעמדת הלוואה ניתן לבחור אחרי שלב ההגשות.

 

תחזיות פיננסיות

דרכי השקעת ההון העצמי (מיועד רק למסלול השקעה/הקמת עסק חדש) הצגת תחזית הרווח של העסק לשלושת השנים שלאחר קבלת ההלוואה כולל רווחיות העסק.

על התחזית לכלול את מחזור המכירות , עלות מכר, הוצאות קבועות שנתיות כמו שכירות, ארנונה, רכבים, עובדים וכו'.

חשוב שאם העסק פעיל להסתמך על נתוני העבר של החברה בתוספת הגידול המוצג.

מקור כספי

2022

2021

2020

מקור כספי )באלפי ש"ח(

 

 

 

הזרמת הון לעסק

 

 

 

הלוואת בעלים

 

 

 

העברת נכסים

 

 

 

השקעת הון עצמי אחרת

0.00

0.00

0.00

סה"כ השקעת הון עצמי

 

 

0

האשראי המבוקש

 

 

 

מקורות אחרים: )פרט(

0

0

0

סה"כ

תחזית מכירות

על בסיס הערכותיך, השלם את נתוני הרווח וההפסד החזויים ל 3- השנים הקרובות. הצגת ההכנסות בשנה הקרובה במקרה של קבלת ההלוואה.

הצגת הנתונים הפיננסיים של בעל העסק והעסק עצמו – בנקים, הלוואות, חובות , ניכיונות, כרטיסי אשראי, גובה ההחזר החודשי ותחזיות כלכליות ל3 שנים הבאות.

מה יוביל לגידול במכירות? מה משפיע על הרווח הגולמי (ע"פ הקיים וגורמי השינוי)? מה משפיע על הרווח התפעולי (גידול במכירות בהפחתת הגידול היחסי בהוצ' הנהו"כ)?

 

 

2022

2021

2020

תחזיות רווח והפסד )באלפי ש"ח(

0

0

0

מכירות/הכנסות

0

0

0

עלות המכירות

0

0

0

רווח גולמי

0

0

0

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

0

0

0

רווח תפעולי

0

0

0

הוצאות מימון

0

0

0

רווח לפני מס

0

0

0

תשלום מס

0

0

0

רווח נקי

0.00%

0.00%

0.00%

אחוז רווח גולמי )רווח גולמי חלקי מכירות(

0.00%

0.00%

0.00%

אחוז רווח תפעולי )רווח תפעולי חלקי מכירות(

0.00%

0.00%

0.00%

אחוז רווח נקי )רווח נקי חלקי מכירות(

שינוי בהון החוזר

שינו בהון חוזר- מושפע מתנאי תשלום לקוחות אל מול ספקים.

סעיף פחת-בהתבסס על שנים קודמות או שינויים ברכוש 

השקעה-ההשקעה הצפויה בעסק

רווח נקי, החזר הלוואה מבוקשת תזרים חופשי ומצטבר- מילוי אוטומטי

תחזית תזרים מזומנים- על בסיס הערכותיך, השלם את הנתונים בטבלאות הבאות

2022

2021

2020

2019

שינוי בהון החוזר )באלפי ש"ח(

0

0

0

0

+ מלאי

0

0

0

0

+ לקוחות

0

0

0

0

ספקים

0

0

0

0

= הון החוזר

0

0

0

 

שינוי בהון החוזר הצפוי

תזרים מזומנים

2022

2021

2020

תחזיות תזרים מזומנים )באלפי ש"ח(

0

0

0

רווח נקי

0

0

0

+  פחת

0

0

0

  השקעה

0

0

0

   שינוי בהון

0

0

0

= יתרת תזרים )לפני מימון(

 

 

0

+  סכום מבוקש מהקרן בערבות מדינה

0

0

0

+  הון עצמי שיושקע

0

0

0

+ אשראי נוסף שיתקבל )לא מהקרן(

0

0

0

   החזר הלוואת הקרן המבוקשת

0

0

0

  החזר הלוואות קיימות/נוספות )שאינן מהקרן(

0

0

0

=   תזרים מזומנים חופשי

0

0

 

=   תזרים מזומנים מצטבר

הנני מצהיר כי הנתונים שנמסרו בשאלון זה הינם המדויקים ביותר שבאפשרותי למסור, וכי ידוע לי כי הסתרה מהותית של מידע עלולה להביא לפסילת בקשתי לאלתר. הנני מתחייב לא לשנות את הרכב וסכום הלוואות הבעלים לעסק ממועד הגשת הבקשה להלוואה, ועד לקבלת תשובה סופית( דחייה/ אישור ועדת אשראי)