חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרן ממשלתית לתמיכה בחברות סטארט-אפ

מטרת הקרן היא מתן סיוע ממשלתי לחברות הזנק  (סטארט אפ) והיא פועלת מטעם משרד המדען הראשי שבמשרד התמ"ת. הסיוע מתבטא בהשוואת גודל ההשקעה של המשקיעים הפרטיים בחברה ובכך המדינה משתתפת באותה רמת סיכון כמו המגזר העיסקי. על החברה להציג השקעה מקבילה של משקיע נוסף מלבד הקרן. כאשר המדינה מעניקה מימון שכזה היא בעצם מחזיקה במניות החברה בהתאם,  על החברה להתחייב לקנות מן המדינה את המניות הללו בסיום התהליך שכן למדינה אין כל אינטרס להיות בעלת אחזקות בחברות  להן היא מסייעת.

ההלוואה היא בצורת מזומן לצורך פעילותה השוטפת עד 5 מיליון ש"ח לשנתיים והמימון אינו מעל 50% מעלות פעילות החברה. הריבית תיקבע על פי הגדרת מונחי הפרשי ריבית והצמדה שקיימים בחוק פסיקת ריבית והצמדה, באופן כללי תנאי הריבית הם נוחים ומהווים ריבית שוק או נמוכה ממנה.

הבקשה נבדקת ע"י וועדה מיוחדת של קרן הזנק  והתשובה לגבי אישור המימון תינתן תוך 60 יום.

מי יכול להגיש חברות הזנק בהתאם לתנאי הקרןפעילות המו"פ היא פעילותה העיקרית של החברה.
•    החברה לא קיבלה מימון מבעלי המניות שלה שהוא מעבר להון העצמי שלה.
•    החברה השיגה השקעה נוספת ומקבילה ממשקיע אחר.
•    החברה צריכה להיות בשלבי הקמה או קיימת כבר אך רק עד 6 חודשים או שהוצאותיה מיום הקמתה לא עלו על מיליון ש"ח.
מסמכים בקשה מסודרת הכוללת :טופס גורם משקיע
•    שאלון חברת ההזנק
•    חוות דעת של הגורם המשקיע בחברה
הגשה  
השתתפות עצמית חובת הצגת משקיע עסקי
ריבית הגדרת מונחי הפרשי ריבית והצמדה שקיימים בחוק פסיקת ריבית והצמדה,
סכום 5 מיליון ₪
גרייס  
תקופה מקסימלית שנתיים
מטרה סיוע לחברות הזנק
בנקים שותפים  

מסלול תנופה לפרויקטים מתחילים

המסלול הראשון של קרן תנופה מהווה את עיקר מהותו, למרות שהמסלול הוא לאו דווקא העיקרי מבחינת היקף הסיוע שניתן ליזמים וחברות.

המסלול נועד לסייע לממציאים, יזמים וחברות טכנולוגיות בשלבים הראשונים של הפעילות או ההקמה. תנופה מעניקה סיוע להוכחת היתכנות תעשייתית או כלכלית למיזם וגם סיוע בהגנה הקניינית (רישום פטנטים וכו') על המיזם. מסלול זה מעניק תמיכה מימונית או הלוואה של עד 85% מתקציב המיזם ומקסימום 200,000 ש"ח. המימון יכול להיות למטרות הבאות:
•    בניית אב טיפוס
•    הכנת תכנית עסקית או סקרי שוק
•    מימון רישום הפטנטים הרלבנטיים
•    תהליכי שיווק התחלתיים

מסלול שדרוג לתעשייה המסורתית

תנופה מציעה סיוע ותמיכה גם למיזמים בתעשייה המסורתית יותר ולא רק לפתרונות טכנולוגיים פורצי דרך – אך כן למטרות מו"פ של אותה תעשייה.

במסלול זה תכנית תנופה מציעה סיוע למפעלים יצרניים של עד 100 עובדים שלא קיבלו סיוע בעבר מהמדען הראשי. הסיוע יינתן רק למיזמים שמטרתם שיפור מהותי בתהליך או מוצר קיים או פיתוח חדשני שרלבנטי לתעשייה.  התמיכה במסלול היא עד 66% מהתקציב או עד תקרה של 250,000 ש"ח.

מסלול שיתוף פעולה עם תאגידים בינלאומיים

הנהלת תכנית תנופה – סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים מלשכת המדען הראשי ביססה הסכמי שיתוף פעולה עם תאגידים טכנולוגיים מהגדולים בעולם שנועדו לסייע ולהקל על מיזמים ישראלים חדשים להיכנס לתחומי פעילות מובילים ולשווקים בחו"ל.

המימון נועד בעיקר למרת התאמת הפיתוח או המוצר הישראלי לאלו של התאגיד הרלבנטי. המימון המרבי שניתן במסלול זה הוא 250,000 ש"ח או 50% מהתקציב המאושר. תחומי הפעילות של מסלול זה מגוונים וניתן לקבלם באתר תנופה – סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים מלשכת המדען הראשי.

מסלול תנופה ירוקה

סיוע של תכנית תנופה לפיתוח מוצרים חדשניים וידידותיים לסביבה, או שיפור מוצרים קיימים בצורה משמעותית. גם במסלול זה התמיכה היא עד 66% מתקציב המיזם ומקסימום עד 250,000 ש"ח.

סיוע לעיצוב תעשייתי

תנופה – סיוע למיזמים טכנולוגיים מתחילים מלשכת המדען הראשי מסייעת במימון קידום עיצובים תעשייתיים חדישים, שיהיו ברי הגנה וכלכליים. עיקר הסיוע הוא על מנת להפוך קונספט עיצובי למוצר אמיתי ובעל היתכנות תעשייתית וכלכלית. סיוע של 85% מהתקציב ועד 100,000 ש"ח.

תנאים כלליים לקבלת המענק

תנופה מעמידה קריטריונים כלליים לצורך קבלת הסיוע – בעיקר במסלול מיזמים מתחילים.
ראשית, היזם חייב להיות תושב קבע של ישראל שמתגורר בה בפועל, ושנית החברה צריכה להיות רשומה בישראל ובבעלות פרטית, ללא מכירות או השקעות מהותיות נוספות. קיימת אפשרות לבעלות משותפת עם מוסד אקדמי.

יש הוצאות ספציפיות שמוכרות לצורך קבלת הסיוע והחזר ההלוואה לקרן תנופה הוא בעיקר באמצעות תמלוגים ממכירות עתידיות.

פניה מהירה: