חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קרן הגליל- קרן הלוואות לעסקים בגליל

קרן הגליל הוקמה ב 2004 ע"י בוב גוטסמן בשנת 2004 ומטרתה לסייע בשיפור המצב הכלכלי והתעסוקה באזור הגליל. ההלוואות מיועדות ליזמים וכן להרחבת עסקים קיימים בתחומי תעשייה, תיירות וחקלאות באזור הגליל, מלבד עסקים בתחומי המסחר.

תנאי סף לקבלת הלוואה הינו הוספת מקומות עבודה (למעט הלוואות להון חוזר). השקעות אשר בוצעו עד 3 חודשים לפני הגשת הבקשה יוכרו כהשקעות שניתן לממן – הקרן תממן 80% ממרכיב ההשקעה.-ערך הלוואה לא יפחת מ- 100,000 ₪ ולא יעלה על 160,000 ₪ נטו
ההלוואה ניתנת ללא ריבית ונדרשים 2 ערבים בעלי משכורת של 8,000 ₪ המועסקים באותו מקו עבודה למעלה משנה.

מסמכיםמומלץ תוכנית עסקית
השתתפות עצמית2 ערבים
ריביתללא ריבית והצמדה
סכוםלא יעלה 160 אלף ₪ נטו
תקופה מקסימלית4 שנים
מטרהא. עידוד יצירת מקומות עבודה בגליל בתחומי תעשייה, תיירות וחקלאות.
ב. עזרה ביצירת תהליך אשר יניע כלכלית עסקים נוספים בגליל.
ג. עידוד הגירת הון, ידע ואנשים לגליל.
פניה מהירה: