חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדריך לבעל העסק: זכויות עובדים

איך לחשב נכון את שכר העובד?

לעיתים בעלי עסקים קטנים ובינוניים לא יודעים לחשב ולתמחר את עלויות העובדים. מדריך זה נועד לסייע לכם בהתמודדות הראשונה ואינו מקיף את כל המידע הקיים ואין ספק שחשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע כמו יועץ עסקי, רואה חשבון, עורכי דין וכו' בכדי לתכנן קליטת העובדים בצורה הטובה ביותר.

כל בעל עסק שרוצה להעסיק עובדים צריך להתחשב בכל העלויות הנלוות לכך בכדי להיערך מראש לקליטת עובדים. חישוב שגוי היום עלול לייצור לכם קשיים פיננסים בעתיד או חלילה עסק שיקלע להפסדים. "כלל אצבע" שנהוג אצל מעסיקים שעושים חישוב עלויות מעסיק הוא להכפיל את הברוטו ב-1.3 (הוצאות 30%) אך לרוב החישוב לא מתייחס לתמונה המלאה ולא לוקח בחשבון מרכיבים "חריגים" שבעלי העסקים שוכחים לקחת בחשבון.

אילו הוצאות אסור לכם לשכוח כשאתם בוחרים להעסיק עובדים כשכירים ?

הוצאות מעביד שנתיות

דמי הבראה- הפרשה החל משנה השנייה להעסקה, הסכומים משתנים בהתאם לוותק, מעמד העובד וכו', הפרשה ממוצעת היא כ-2% מהשכר הברוטו של העובד.

מתנות- גם כאן תלוי בארגון ובמעמד העובד אבל מתנות לחגים וימי יום הולדת יכולה להגיע לאלפי שקלים

הוצאות מעביד חד פעמיות

רכוש קבוע- מעסיקים שוכחים לקחת בחשבון שעם העסקת העובד יש צורך להצטייד גם ברכוש קבוע. למשל ציוד משרדי, מחשב, טלפון או כל רכוש אחר שדרוש להעסקת העובד.

הוצאות מעביד חודשיות

רכב- בים עם אתם כמעסיקים צריכים להעמיד רכב כהטבה לעובד או לצורך מימוש תפקידו יש צורך לקחת בחשבון את עלות הדלק החודשית, שכירות הרכב, ביטוחים, הוצאות חניה וכו'
ארוחות- סבסוד המעסיק על ארוחות צריך להילקח גם כן בחשבון.
הוצאות תקשורת חודשיות- הוצאות כמו אינטרנט, טלפונים, שירותי פקס ודיוור צריכים להילקח בחשבון.

מלבד הוצאות המעביד שצוינו, תצטרכו לשלם תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות..תהליך פתיחת עסק וגיוס עובדים הוא מורכב. אתם צריכים להכיר את זכויות העובדים שלכם, כמה צריך לשלם ולמי?

 

מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, מס ארגון ועלויות מעסיק 2020

טבלת מדרגות מס הכנסה

שיעור

מדרגות

סכום מצטבר

10%

6,330

633

14%

9,080

1,018

20%

14,580

2,118

31%

20,260

3,879

35%

42,160

11,544

47%

54,300

17,250

50%

+54,300

+17,250

שיעור דמי ביטוח לאומי חלק של העובד וחלק המעביד (הבסיס לגבייה- ברוטו כולל החזר הוצאות)

שיעור המעביד

שיעור העובד

מדרגות

3.55%

0.4%

6,331

7.6%

7%

44,020

0%

0%

+44020

שיעור דמי מס בריאות (הבסיס לגבייה- ברוטו כולל החזר הוצאות)

שיעור

מדרגות

3.1%

6,331

5%

44,020

0%

+44,020

מס ארגון- דמי טיפול ארגוני הסתדרות העובדים עבור תקרת שכר של עד 17,464

סוג תשלום

שיעור ניכוי

דמי חבר

0.9%

דמי טיפול מקצועי-ארגוני

0.75

שונות

תשלומים

עובד

מעסיק פרטי

קרן פנסיה

7%

14.33%

קרן פנסיה ותיקה גירעונית

7%

15.83%

קופ"ג/ ביטוח מנהלים

6.5%

13.33%

פנסיה לפי צו הרחבה

6%

12.5%

קופ"ג (מרכיבים שאינם פנסיונים)

6.5%

0%

קרן השתלמות

2.5%

7.5%

הפרשה לחופשה

0%

4%-8.33%

הפרשה למחלה

0%

2%

הפרשה הבראה

0%

2%

 

עמוד זה, יתעדכן עם שאלות חדשות מהגולשים, נשמח לקבל מכם פניות באמצעות האתר בתחתית העמוד.

 

שאלות תשובות העסקת עובדים

בישראל עובדים זכאים לשכר מינימום שנקבע לפי שני פרמטרים:

 1.  אופן העסקת העובד (שעתי, יומי וחודשי)
 2.  גיל העובד

שכר מינימום למבוגר

שכר מינימום לנוער

אופן העסקת העובדסכום בש"חגילסכוםאחוז העסקת מותר
שכר חודשי – למי שמועסק במשרה מלאה במשכורת חודשית קבועה5,300חניכים18.360%
שכר שעתי29.12עד 1621.4570%
שכר יומי (עובדים 6 ימים בשבוע)212 (לא יפחת שכר שעת עבודה מ-29.12)עד 1722.9875%
שכר יומי (עובדים 5 ימים בשבוע)

244.62

(לא יפחת שכר שעת עבודה מ-29.12)

עד גיל 1825.4383%

למעסיקים אסור לנכות משכר העובדים ניכויים שלא הותרו לפי סעיף 25 בחוק הגנת השכר. ניתן לנכות עבור מזון, שתיה ודיור כמקובל בשוק משכר העובד אך ורק במידה והעובד נתן את הסכמתו. חוק הגנת השכר הגדיר מהם הניכויים שמותר/ חובה לנכות משכרו של העובד ואילו הם:

 1. מסים ותשלומי ביטוח לאומי שחובה לנכותם משכר העובד.
 2. חוב של העובד למעסיק- במידה ויש הסכמה בכתב מהעובד ולא יעלה על רבע מהשכר של העובד.
 3. תשלומים לקופות גמל.
 4. תרומות- במידה ויש הסכמה בכתב מהעובד.
 5. דמי חבר לארגון עובדים- במידה ויש הסכמה בכתב מהעובד.
 6. תשלום וועד עובדים.
 7. דמי טיפול ארגוני- במידה ומופיע בהסכם עבודה או הסכמה בכתב מהעובד.
 8. קנסות- על פי חוק או הסכם קיבוצי.
 9. מקדמות שכר ששולמו לעובד- בעד 3 חודשי עבודה בלבד. מעבר לסכום של 3 חודשים לא לעלות על רבע משכר העובד.

חוק הגנת השכר מחייב לשלם את שכרו של העובד עד תום החודש שעבורו משולם השכר.
במידה ואין הסכם או שהעובדים לא קיבלו מקדמות כל החודש, עובדים שעתיים, יומיים או עובדים שנמדדים על פי תקופה יקבלו את שכרם עד מחצית החודש שבו הועסק העובד.

החוק קובע כי מעסיק שלא משלם לעובד את שכרו עד היום התשיעי ממועד תשלום השכר מחשב "שכר מולן"

כן.  עובד שלא מקבל את שכרו במועד הנקוב בחוק יכול לתבוע את המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה. שיעור הפיצוי במקרה ועובר היום הקובע יהיה הגבוה מבין אלה:

 1. בגין השבוע הראשון, החלק ה-20 מהשכר המולן ולאחר מכן החלק העשירי מהשכר המולן.
 2. הפרשי הצמדה ממועד התשלום עד יום התשלום בפועל בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן (סכום יחסי לימים שבגינן השכר הולן )

כמובן שקיימת האפשרות לקביעה אחרת של בית דין לעבודה, בית הדין רשאי להפחית את סכום הפיצוי. את התביעה העובד יכול להגיש במקרה בו השכר לא שולם כלל,  בתוך שנה ממועד התשלום אחרת הזכות תתיישן. במקרה בו השכר שולם לעובד אבל באיחור העובד רשאי להגיש את התביעה תוך 60 ימים מיום קבלת התשלום. (באישור בית הדין ניתן תוך 90 ימים)

שכר העבודה ישולם לעובד במזומן, צ'יק, המחאת דואר או כל דרך אחרת כל עוד לא סוכם בחוזה דרך אחרת לתשלום העובד או בהסכם קיבוצי ולעובד יש אפשרות לפרוע או למשוך את השכר שלו כפי שהודר בחוק הגנת השכר. מותר לשלם את שכרו של העובד באמצעות מזון, שתיה, דיור ובלבד שהשווי לכל אלה כמקובל בשוק ובהסכמתו של העובד.

כמעסיק אתם יכולים להטיל קנסות על העובדים על נזקים שנובעים מטעויות של עובדים אך ורק אם סוכם מפורשות ובכתב עם העובד על גובה הקנס. הקנס יכול להיות כאשר לעובד ברור מראש על ניכוי קונקרטי. כלומר, מעסיק לא יכול לחייב מראש על נזקים עתידיים שיכולים להיגרם למעסיק. מעבר לכך, מעסיק לא יכול לקנוס עובדים על נזקים שמתרחשים מעצם קיומה של עבודה מסוימת, למשל שבירת כלי מטבח בעבודה בבר משקאות או מסעדות.

כמעסקים שמורה לכם הזכות לתבוע את העובד בגין נזקים של העובד בבית דין ששם בית המשפט יכריע על מידת אחריותו של העובד – בשום אופן אסור על דעת עצמכם לקנוס עובד ללא אישור העובד.

אם החברה בפירוק או הבעלים פושט רגל העובד זכאי העובד לקבל מביטוח לאומי תשלומי שכר (עד לתקרה הקבועה) תשלומים לקופת גמל, קרנות פנסיה או ביטוח מנהלים  בהתאם לחוב של המעסיק כלפי העובד.

העובד זכאי לקבל את התמורה עבור מלוא שעות עבודתו הרגילות

פניה מהירה: