חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עוסק מורשה

הפעלת עוסק מורשה יכולה להיות ע"י כל אדם שברצונו להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס. על כל עסקה חייב העוסק מורשה להוציא חשבונית מס ולגבות מלקוחותיו מע"מ (מס ערך מוסף) ולהעבירה לרשויות המס, כלומר הוא מוסיף עוד 17% לסכום העסקה והוא יכול לקזז מע"מ בגין הוצאות לספקים השונים (מוכר כמס תשומות). עם פתיחת התיק במשרדי מע"מ מקבל העוסק מספר תיק, לרוב מדובר על מספר ת"ז, שמהווה מספר עוסק מורשה גם לתיק של העסק במס הכנסה. כאשר יזם בוחר לפתוח תיק כעוסק מורשה הוא אחראי על כל ההתחייבויות שלקח עבור העסק ולכן מוטל עליו הסיכון באופן אישי בהשוואה לחברה בע"מ. אם פתיחת תיק כעוסק מורשה תתבקשו להצהיר על מחזור עסקאות צפוי, לכן מי שמעריך כי מחזור העסקאות לא יעלה על סכום של 100,491 הוא רשאי לפתוח עוסק פטור. למרות זאת, ישנם תחומי עיסוק שהוגדרו בחוק כחייבים להירשם כעוסק מורשה גם עם מחזור העסקאות לא עולה את תקרת מחזור העסקאות של עוסק פטור.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

רשימת בעלי המקצועות והעיסוקים שחייבים להירשם כעוסק מורשה:​


אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים, בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס, סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין, סוחר רכב ומתווך רכב, חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות, אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות

טבלאות מס הכנסה לעצמאים

הדיווח למע"מ נעשה באופן חודשי או דו חודשי אך למס הכנסה הדיווח נעשה פעם בשנה , כאשר ההכנסות חייבות מס לפי מדרגות מס עצמאים המופיעות בפקודת מס הכנסה. המיסוי מחושב כהכנסה אישית ודי דומה להכנסות שיש לשכיר בקיזוז הוצאות עסקיות על פי טבלאות מדרגות המס.

להלן טבלת מס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסות שנתיות

הכנסות חודשיות ממוצעות בש"ח

שיעור מס

מינימלי

מקסימלי

מינימלי

מקסימלי

 

0

81,480

0

6,790

10%

81,481

116,760

6,791

9,730

14%

116,761

187,440

9,731

15,620

20%

187,441

260,520

15,621

21,710

31%

260,521

542,160

21,711

45,180

35%

542,161

ומעלה

45,181

45,181 ומעלה

47%

651,601

מעל 651,601

54,301

מעל 54,301

50%

להלן טבלת מס להכנסה שאינה מיגיעה אישית:

הכנסות שנתיות

הכנסות חודשיות ממוצעות בש"ח

שיעור מס

מינימלי

מקסימלי

מינימלי

מקסימלי

 

0

260,520

0

21,710

31%

260,121

542,160

21,711

45,180

35%

542,161

ומעלה

45,181

ומעלה

47%

651,601

מעל 651,601

54,301

מעל 54,301

50%

בהמשך העמוד ניתן למצוא את השאלות הנפוצות לפתיחת עוסק מורשה

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

שאלות ותשובות לפתיחת "עוסק מורשה"

אין תקרה. כדאי להתחיל לשקול מעבר לחברה בע"מ מהכנסה חודשית של 25,000 ש"ח ומעלה משיקולי מס אך חשוב להתייעץ עם איש מקצוע כמו רואה חשבון או יועץ

  1. מע"מ- דיווח חודשי או דו חודשי
  2. מס הכנסה- מחושב לפי הכנסה שנתית ונקבע באמצעות שומה סופית בסוף השנה לאחר הגשת הדו"ח השנתי. ההכנסות מחושבות כהכנסה אישית ובדומה לשכיר מחושב לפי מדרגות מס הכנסה לעצמאים. אם נקבעו מקדמות – פעם בחודש/חודשיים. הפרשים ישולמו/יוחזרו עם הגשת הדוח השנתי. דוח שנתי – רצוי עד מאי שנה עוקבת. או לפי מכסות רו"ח.
  3. ביטוח לאומי- בכדי להיות מבוטח כעצמאי יש להודיע מיד עם התחלת העבודה כעצמאי לביטוח לאומי. פתיחת התיק בביטוח לאומי נפרדת מרשות המיסים. בסופו של דבר החישוב הוא שנתי ונקבע כשמוגש הדוח השנתי למס הכנסה אך יש תשלום מקדמות חודשי על סמך הערכת הכנסות שמסרתם בפתיחת התיק.

דוח רווח והפסד לשנה – מס הכנסה, דוח 1301

ניהול פנקסי חשבונות על פי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף. חובה לשמור במשך שבע שנים, את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק.

  1. טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס 821).
  2. צילום תעודת זהות.
  3. חוזה קנייה או שכירות של מקום העוסק.
  4. אישור על חשבון הבנק של העוסק.
  5. מסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו. למשל: חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת ציוד לעסק, היתרי בנייה, מסמכים אחרים.

ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים לקיום עסק, בהתאם לענף המבוקש.

סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה שסוכם עם הלקוח כולל כל ההוצאות החלות על העסקה (נכון לינואר 2020 – שיעור המע״מ הוא 17%).

עוסקים מורשים מחויבים להוציא ללקוחותיהם חשבונית עסקה על מכירה מוצר או שירות.
חשבונית עסקה כוללת את שם העסק, מסר העוסק, תאריך הנפקה, שם הלקוח וכתובתו,תיאור המוצר או השירות ומחיר/כמות.

אם כך מהי חשבונית מס? אם אתם עוסק מורשה אתם יכולים להוציא במקום חשבונית עסקה חשבונית מס  שמשמשת אישור עבור הלקוחות שלכם , לניכוי מס תשומות המותרות בניכוי.
חשבונית מס צריכה לכלול את כל הנתונים הבאים: שם העוסק וכתובת העסק, מספר עוסק,מספר חשבונית (מספר סידורי),תאריך הוצאה של החשבונית ועוד.

עוסק מורשה רשאי וזכאי לבצע ניכוי מס שהם חייבים כאשר התקבלה חשבונית מס כחוק מאחד הספקים לדוגמא. את הקיזוז ניתן לבצע תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית וכאשר החשבונית התקבלה לצורכי העסק בלבד. על פי שיקול המנהל ניתן לקבל החזרים על חשבוניות שהתקבלו ושימשו את העסק להקמתו גם עם עבר למעלה מחצי שנה.

פניה מהירה: