חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חברה בע"מ

אחת מצורות ההתאגדות הקיימים בישראל הינה "חברה בע"מ"- חברה בעירבון מוגבל. חוק החברות מגדיר כי כל אדם יכול להקים חברה, ובלבד שמטרת הקמת החברה היא חוקית, מוסרית ועומדת בתקנת הציבור. בין אם מדובר על חברה פרטית (יכול שיהיה בעל מניה אחד או יותר לחברה) או ציבורית, חברה בע"מ היא ישות משפטית וכלכלית נפרדת מהבעלים. כלומר, האחריות המשפטית נתונה לחברה שכפופה לחוקים שנוגעים לניהול כספיה ,ניהול נכסיה והתחייבותה ולא לבעלי המניות בהשוואה לעוסק מורשה.

הצורך להקטין את הסיכון הפך את תהליך הקמת החברה לסיבה המרכזית שהמון יזמים בוחרים לפתוח. אך חשוב להבין, אומנם לחברה זכויות וחובות משל עצמה ואחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת אם זאת, ישנם מקרים חריגים שמאפשרים לתבוע אישית בעלי מניות בהליך שנקרא "הרמת מסך".

תהליך הקמת חברה ותפעולה יקרות יותר מתפעול עוסק מורשה והקמת החברה מצריכה תשלום אגרת הקמת חברה, תשלום אגרה שנתית, תשלום רואה חשבון ועורך דין מנגד היתרון בהקמת חברה בע"מ הוא תכנון מס נכון יותר לעסק. כעצמאי שיעורי המס יכול להגיע ל47% ואילו בחברה בע"מ התהליך שונה. הבעלים מקבל שכר כמו עובד ועליה הוא משלם מיסים בהתאם למדרגות מס הכנסה ולאחר מכן מתחיל של מיסוי החברה (לחברה רווחית) החברה משלמת מס חברות בשיעור של 23% לאחר שנרשמה הוצאת השכר של הבעלים וההוצאות של העסק דבר שמאפשר לבעלים של החברה להמשיך להשקיע את יתרת העודפים בעסק להשקעות בציוד ועוד. 

לכן כבר בשלב פתיחת העסק יש לנקוט צעדים ולהיערך למקרה של קשיים כספיים שעלולים להתעורר במשך השנים. הפרדה של נכסי העסק מנכסיו הפרטיים של הבעלים יכולה להיות "התרופה" המשפטית והכספית שתעזור בכיסוי חובות העסק או הבראתו.

בהמשך העמוד ניתן למצוא את השאלות הנפוצות לפתיחת חברה בע"מ.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

שאלות ותשובות לפתיחת חברה בע"מ

מה היתרונות בפתיחת חברה?

 1. ישות משפטית נפרדת- ישנם מיקרים שהעסק נקלע לקשיים הנובעים ממחסור בתזרים מזומנים, השפעות חיצוניות, החלטות עסקיות לא נכונות, תביעות משפטיות , קושי גבייה מול לקוח גדול של החברה או כל סיבה אחרת- הפרדת נכסים של בעל העסק מנכסי החברה עוזרת לנהל משא ומתן מול הנושים של העסק ומקשה על מימוש הנכסים הפרטיים. מנגד כאשר נכסי העסק לא יופרדו מנכסי העסק למשל במקרים של עוסק מורשה תוגש תביעה אישית על נכסי הבעלים כמו דירות, רכבים וכיו"ב.
 2. שליטה- בשל הצורך בניהול קפדני של הנה"ח וביקורת הפעלת עסק כחברה מאפשרת שליטה טובה יותר.
 3.  תדמית- אם תשימו לב עסקים גדולים ברחבי העולם ובארץ מנוהלים באמצעות חברות לכך יש השלכה תדמיתית שמשדרת רצינות ועסק גדול.
 4.  ירושה- העברת פעילות של חברה בע"מ ליורשים נעשית בצורה "קלה" ע"י העברת מניות החברה לידי היורשים
 5.  גיוס הון משקיעים- הפעלת עסק כחברה מספקת לבעליה גמישות בגיוס משקיעים ע"י הכנסת בלי מניות נוספים.
 6. מיסוי ותכנון נכון
  •  חברה יכולה לבצע תכנון מס גדול יותר מעצמאי.
  • מיסוי על חברה הינו 23% נכון ל-2020 .
  • במידה והחברה שילמה מקדמות נמוכות מידי והדבר יתברר בשעת הגשת הדוח החברה לא נדרשת לבצע התאמות לביטוח לאומי כמו במקרה של עוסק מורשה
  • הפקדה לקופה אישית לפיצויים לבעלים והעובדים -מוכר כהוצאה מוכרת
   העברת פעילות לחברה בע"מ מאפשרת בדרך כלל רישום הלוואות בעלים לחברה- הדבר מאפשר בהמשך לבעלים לקבל את "החזרי ההלוואה" ללא ניכוי מס. זה מאפשר ליזמים חדשים למשוך משכורות נמוכות עם תשלומי מס נמוכים. בנוסף פטור תשלום המס תקף גם הפרשי ההצמדה על הלוואות הבעלים.
  • הוצאות לא מוכרות עושות נזק יותר גדול בעוסק מורשה
  •  במקרים כמו עסקים חדשים קיימת אפשרות להעביר הפסדי חברה לבעלי מניות לצרכי מס. העברת ההפסדים מתבצעת ע"י רישום "חברה משפחתית". ניצול הפסדים שנצברו בחברה אפשרי גם אם בעל העסק נפטר.
  • בעתות משבר ניתן להעביר פעילות לחברה חדשה
  • תזרים מזומנים טוב יותר לצרכי השקעה- המיסוי הנמוך מאפשר לחברות תזרים מזומנים טוב יותר לביצוע השקעות. לחברה יש יכולת ושליטה טובה יותר להעביר כספים להשקעות או להחזיר הלוואות לעומת עוסק מורשה שמשלם בשגרה דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה והשקעותיו מבוצעות "רק מהנטו"

מה החסרונות בהקמת חברה?

 1.  עליות הקמה- בהשוואה לעוסק מורשה עליות הקמה ואחזקת חברה גבוהות יותר. החברה נדרשת לשלם אגרת שנתית, הנהלת חשבונות מורכבת יותר, הגשת דוחות מבוקרים כל שנה ועוד. כמובן שהעליות משתנות מחברה לחברה לפי היקפי הפעילות והדבר מצריך בדיקה של יועץ מס או רואה חשבון לפני ביצוע המעבר לחברה בע"מ.
 2. מיסוי – כאשר בעלי המניות חשכים את כל הכספים שיעור המס יכול להגיע להיקפים גדולים יותר. שיעור מס חברות הינו 23% ומשיכות דיבידנד בשיעור של 30% או משיכות שכר לפי טבלת מס שולי.
 3. סגירת העסק- כאשר אתם בוחרים להפעיל חברה בע"מ תהליך הסגירה הוא מורכב בהשוואה לעוסק מורשה שיכול לסגור מידית עם הפסקת הפעילות.
 4. הגשת דוחות- הגשת דוחות חברה לרשויות המס מתבצעת ע"י רואה חשבון בלבד בעוד שאת הדוחות לעוסק מורשה ניתן להעביר עם חתימת בעלים בלבד.

עירבון מוגבל הוא הערבות של בעלי החברה לחובותיה, בגבולות ערך המניות או הסכום שעליו הסכימו לתת ערבות בלבד. התחייבויות הבעלים לחברה הם בהתאם למניות שהונפקו לו וטרם נפרעו.  במקרה של פשיטת רגל, הבעלים יפסיד רק ערך המניות כאשר הרכוש/ההון האישי אינו ניזוק כתוצאה מהגבלת הערבות לחברה. כלומר,מלבד מקרים חיצוניים, מדובר על ישות משפטית עצמאית ולכן הבעלים חסין מתביעות אישיות בגין התנהלות החברה.

כל אדם רשאי לייסד חברה , ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. שאותו בעל מניות יהיה דירקטור, מנכ"ל החברה ואין בכך פסול(סעיף 3, 2 לחוק)

 

רישום החברה נעשה באמצעות הגשת טופס 1 לרשם החברות בהתאם לסעיף 8 בחוק. לבקשה יצורפו המסמכים הבאים: טופס תקנון החברה, הצהרת דירקטורים ראשונים על נכונותם לשמש בתפקיד, טופס 1 וטופס 2 צריכים להיות חותמים ומאומתים ע"י עורך דין, תשלום אגרת רישום.

תקנון החברה נועד להסדיר את היחסים של בעלי המניות ומנהליה. תקנון החברה הוא "חוזה" אשר מחייב את בעלי החברה ,מנהליה וכל האנשים שיצטרפו בהמשך להנחיות התקנון בהתנהלות העתידית של החברה. התקנון מגדיר מי ישלוט? איך ניתן להדיח אותו מתפקידו? מי חברי ההנהלה? אופן קבלת ההחלטה באספות החברה ועוד.

מה מכיל התקנון?

 1.  שם החברה- חשוב לבחור שם שאינו יכול להטעות עם חברה אחרת או שם שיפגע באדם אחר. כאשר מגישים את מסמכי החברה תדרשו להציע מספר שמות במידה ולא יאשרו את השם המבוקש.
 2. שם החברה באנגלית- השם בעברית הוא חובה וניתן להוסיף גם את השם באנגלית.
 3. כתובת החברה- ניתן לספק כתובת ראשונית ושלנות אותה בהמשך כפי שיידרש
 4. מטרות החברה- במידה ולא רוצים להגביל פעילות חברה ניתן לציין כי " "מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי בהתאם לסעיף 31 (1) לחוק החברות."
 5. הון מניות החברה
פניה מהירה: