הערכת שווי חברה לפני קנייה

לפני קנייה של עסק בין לצרכי ההתרחבות או הקמת עסק חדש ולפני שאתם מתחילים לבצע השקעה משמעותית של הקנייה ניתן לבצע הערכת שווי חברה שמטרתה לבדוק ולקבל אומדן לכדאיות העסקה.

בהערכת שווי חברה כוללים תחזיות (מידע בלתי וודאי לגבי העתיד) ומסתמכים על המידע הקיים למועד הערכת השווי בהסתמך על הערכות הבעלים או כוונות שלהם ולכן לא מודבר במדע מדויק שלפעמים יכולות להיות תוצאות שונות באופן מהותי מן ההערכות בתוכנית. למעשה ככל שיש מידע משלים רחב יותר אצלכם בנוסף לנתונים שנגזרים מהדוחות- התוכנית תהיה קרובה יותר למציאות. המטרה העיקרית של בדיקה זו היא לקבוע את הסכום שהעסק שווה, לבצע ניתוח על העסק והסביבה שלו ולקבל מאיש מקצוע הערכה פיננסית אודות הסיכוי והסיכון שבעסקה.

מתי אתם צריכים לשקול בדיקה- הערכת שווי חברה?

שאתם רוצים לקנות עסק אין הערכת שווי שתספק לכם תשובה ודאית אך בהחלט ניתן לקבל אומדן טוב.
לא מומלץ לבצע הערכות שווי באופן עצמאי אלה רק למי שיש לו ידע וניסיון מספיק לבצע הערכה וסדרת בדיקות היקפית שכוללת בדיקת דוחות כספיים שנלקחות מהרואה חשבון לאורך השנים האחרונות שפועל העסק (לפחות שנתיים), דוחות עובדים, דיווחים מס, שכיריות וכו' .
סיבה שניה, כדאי לבצע הערכת שווי חברה שאתם מעוניינים לבצע מיזוג של חברות פעילות. במיזוג חברות יש השפעות של מיסוי, מכירות ניירות ערך, תהליכים משפטיים שקיימים לאחת החברות וצריך לקחת אותם בחשבון.סיבה שלישית, הערכת שווי היא קריטית עבור זוגות שנמצאים בתהליכי גירושין ויש צורך לבצע הערכת שווי חברה בגלל סכסוך משפטי.
סיבה רביעית, כיזמים אתם רוצים להבין היכן אתם נמצאים בכדי לקבל החלטות לטווח הארוך או להציג נתונים למשקיעים חיצוניים.