Search
Close this search box.

הלוואה בערבות המדינה

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

מה זה הלוואה בערבות המדינה?

עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה, ומשמשים כמניע קריטי לצמיחה, פרודוקטיביות ושגשוג כלכלי ומהווים מקור משמעותי ליצירת מקומות עבודה חדשים.

 הדבר נכון במיוחד בישראל, שעסקים קטנים ובינוניים תורמים באופן משמעותי הן לאזור המרכז והן לאזור הפריפריה.

מתוך הכרה בחשיבותם של עסקים קטנים ובינוניים והאתגרים העומדים בפניהם, בעיקר בקבלת אשראי, הקים החשב הכללי של משרד האוצר בישראל קרן למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים אלו.

 יוזמה זו היא לא רק עדות למחויבות הממשלה לתמוך בחברות קטנות ובינוניות אלא גם הכרה בהצדקה הכלכלית לקיומם ובפוטנציאל שלהם ליצור מקומות עבודה חדשים.

הקרן שמה לה למטרה להגדיל את ההיצע, הזמינות והגיוון של מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.

היא מעניקה הלוואות במגוון ערוצים לצרכים שונים, לרבות הון חוזר, הקמת עסקים והשקעות. יתרה מכך, היא משלבת נותני אשראי מכל הסוגים, במטרה בסופו של דבר לסייע לעסקים לממש את פוטנציאל הפיתוח שלהם ולמקסם את תרומתם לתעסוקה, לפריון ולמשק הישראלי הכולל.

ההלוואות בערבות המדינה משמשות חבל הצלה לחברות קטנות ובינוניות, שרבות מהן נאבקות להשיג מימון בשל חסמים שונים.

 אלה יכולים לכלול היעדר בטחונות, היסטוריית אשראי מוגבלת, או את הסיכון הנתפס הקשור לעסקים קטנים.

על ידי מתן ערבות מדינה, הקרן מפחיתה סיכונים אלה עבור המלווים, ובכך מעודדת אותם להעניק אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. יוזמה זו מהווה צעד משמעותי עבור עסקים קטנים ובינוניים.

נדב פרץ - יועץ עסקי בכיר

שלבים להגשת בקשת הלוואה בערבות מדינה

שלב ראשון הגשת הבקשה – נכנסים לאתר של משרד האוצר, מזדהים במערכת הזדהות הממשלתית, פותחים בקשה, ממלאים את התוכנית בפורמט של הקרן, יש לשלם אגרה בסך 250 ₪, להעלות מסמכים ואז להגיש את הבקשה להלוואה.

 לפי הסטטיסטיקה מעל 50% מהבקשות לא מאושרות, בהרבה מהסיבות זה בגלל שמי שהגיש את הבקשה לא עשה זאת בצורה הנכונה והמקצועית ולכן צריך לדעת איך להגיש את הבקשה נכון.

הגשת הבקשה כוללת:

 • תוכנית עסקית (פרטים כלליים על העסק, תיאור התחרות והשוק, מצב פיננסי, תחזיות פיננסיות, מטרת המימון וכו').
 • הוכחה להתנהלות פיננסית תקינה (ללא עיקולים, ללא חובות, עסק שאינו בפשיטת רגל וכו').
 • 30% הון עצמי מסך ההלוואה.
 • העסק צריך להיות מוגדר כחברה בע"מ או עוסק מורשה.
 

שלב שני בדיקת הבקשה – לאחר הגשת הבקשה יש בדיקה ראשונית של תקנות הבקשה עפ"י הגוף המתאם ובדיקה שאכן הבקשה עומדת בתנאי הסף של ההלוואה. במידה והבדיקה תעבור בהצלחה, תערך בדיקה מלאה של הבקשה ונציגי הקרן יתאמו ביקור לעסק ללא עלות.

שלב שלישי דיון בבקשה – במידה וקיבלתם המלצה חיובית מנציגי הקרן, הבקשה תעבור לדיון בפני ועדת האשראי של אחד מנותני האשראי בקרן לפי בחירתכם.
הוועדה תבחן את הבקשה ותקבל את ההחלטה האם ניתן לאשר את ההלוואה ובאלו תנאים לאשר.

שלב רביעי העמדת ההלוואה – במידה ועברתם את שלושת השלבים וקיבלתם אישור להעמדת ההלוואה, ההלוואה תופיע תוך זמן קצר בחשבונכם.

למה צריך להיעזר ביועץ עסקי לקבלת ההלוואה?

תהליך גיוס הלוואה מהקרן בערבות מדינה דורש ידע וניסיון רב במסמכים, בניית תכנית עסקית והתנהלות מול כלכלני הגוף המתאם והבנק. אחד המרכיבים החשובים ביותר בגיוס הלוואה בערבות מדינה שבעלי עסקים רבים מתעלמים ממנו הוא מרכיב הניסיון בהתנהלות מול הקרן.

בעלי עסקים ויזמים אכן יכולים להגיש לבד בקשה לגיוס הלוואה מהקרן בערבות מדינה, אך מרבית מהדחיות בגין בקשות בקרן הן של בעלי עסקים אשר הגישו לבד בקשה להלוואה או הגישו עם כלכלן שאין לו ניסיון בגיוס הלוואה בערבות מדינה.

עסק שמגיש בקשה ללא סיוע של יועץ עסקי מנוסה צריך לקחת בחשבון שהסיכויים שהוא יקבל המלצה חיובית מהקרן ואישור בבנק מאוד נמוכים, כך שההמלצה היא לפנות לקרן בליווי יועץ עסקי מנוסה.

הניסיון הרב של היועץ העסקי מאפשר לו לתרום לתהליך הבקשה של העסק מול הקרן.

יועץ עסקי מנוסה יודע להסביר ללקוח אילו מסמכים הקרן מבקשת לראות ובנוסף גם יודע להגיד ללקוח אילו מסמכים נוספים מומלץ להציג לקרן על מנת להגדיל את הסיכויים שלו לקבל המלצה חיובית להלוואה בערבות המדינה.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

הגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה – בעזרת יועץ עסקי

שלב ראשון – הרשמה לאתר של ערבות המדינה

היועץ נכנס לאתר של ערבות מדינה, לאחר מכן היועץ נכנס לאזור האישי שלו במערכת הזדהות לאומית לתחום של הערבות מדינה על מנת להגיש את הבקשה.

היועץ מבצע הרשמה ראשונית לעסק – הוא רושם את הפרטים הבאים:

 1. בחירת מסלול ההלוואה – כללי, עסקים בהקמה, תעשייה, הון חוזר לטווח קצר, חקלאות, יצואנים, עמותות חברתיות, אנרגיה מקיימת.
 2. בחירת מטרת ההלוואה – לרוב מסלולי ההלוואה ניתן לבחור מתוך 3 מטרות – הון חוזר, השקעה, הון חוזר והשקעה.

ישנם מסלולים שיופיעו אצלם רק מטרת הלוואה אחת כמו: מסלול תעשייה, מסלול הון חוזר לטווח קצר ומסלול אנרגיה מקיימת.

 1. פרטים על העסק – זה כולל: שם העסק, מספר עוסק, צורת התאגדות, סכום ההלוואה המבוקש ותפקיד מגיש הבקשה.

במידה ובעל העסק מגיש את הבקשה הוא יכול להמשיך לשלב הבא. במידה ונציג מטעם בעל העסק, כלומר היועץ מגיש את הבקשה הוא צריך להזין גם את פרטי בעל העסק כמו: שם ושם משפחה, ת"ז, מייל וטלפון. לאחר מכן בעל העסק יצטרך לאשר את הנציג באמצעות קישור שנשלח אליו במייל או שבעל העסק יוכל להיכנס לאזור האישי שלו בערבות מדינה דרך האתר הראשי.

שלב שני - הגשת הבקשה

לאחר שבעל העסק אישר את הנציג מטעמו (כלומר היועץ), ניתן כעת להגיש את הבקשה על פי הפורמט במערכת של הקרן.

הקטגוריות שאותן יש למלא:

1. פרטי העסק –

א. בחירת סיווג ענפי מתוך אפשרויות קיימות.
ב. בחירת תת סיווג ענפי מתוך אפשרויות קיימות.
ג. תאריך הקמת העסק או עוסק מורשה עפ"י דו"ח רשם החברות
ד. תאריך התחלת פעילות העסק.
ה. כתובת העסק – סוג כתובת(מגורים, חנות, מפעל או משרד), רחוב, עיר, מיקוד, טלפון ואתר אינטרנט.
ו. היקף המכירות בשנה הקלנדרית האחרונה.
ז. תיאור פעילות עסקית – יש לפרט ככל שניתן על הפעילות העסקית. פירוט נכון ומדוייק עשוי להקל על תהליך הבקשה. הסעיפים שאתם צריך למלא הם:

 

 

2. פרטי בעלות – יש לפרט את כל פרטי בעל העסק, במידה והעסק חברה בע"מ יש לבחור האם להוסיף בעלים או להוסיף תאגיד.

פרטי בעל העסק שאותם נמלא הם: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת"ז, אחוז בעלות, תאריך לידה, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת מייל והאם יש בן/בת זוג.

במידה ויש בן/בת זוג, יש למלא פרטים נוספים כמו: שם פרטי ושם משפחה, מספר ת"ז ושכר בן/בת הזוג.

 • במידה ויש בני משפחה שעובדים בעסק יש למלא שם פרטי ושם משפחה, מספר ת"ז וסוג קרבה.
 
3. עסקים קשורים – בשלב זה צריך לסמן וי על האפשרויות המתאימות כמו:
 • בעל מניות בעסק המבקש מחזיק בשיעור של 25% לפחות בעסק אחר.
 • בן או בת הזוג של בעלי המניות בעסק המבקש אשר בבעלותם עסק.
 • קרוב מדרגה ראשונה בעל עסק בתחום דומה לזה של העסק המבקש.
 • בעל מניות בעסק המבקש המחזיק בו באמצעות חברה אחרת
 • אין עסקים קשורים

  הערה:
  בסעיף זה צריך לפרט גם חברות בהן מחזיק אחד מבעלי החברה הנידונה או בן משפחתו בלפחות מ-50% ממניותיהם (בן משפחה נחשב ילד, הורה או בן זוג).

4. פרטים נוספים –

בסעיף זה צריך למלא את כמות העובדים בעסק לפי מספר תחומים כמו מנהלה,
ניהול, שיווק וייצור. את מספר העובדים הצפוי לאחר קבלת ההלוואה.

לאחר מכן צריך למלא לפחות 3 לקוחות עיקריים את היקף המכירות החודשי
ואת תנאי האשראי שלהם.

לאחר מכן צריך למלא לפחות 3 ספקים עיקריים בתחום האספקה, היקף קניות
חודשי ואת תנאי האשראי שלהם.

 

5. התנהלות בנקאית –

כאן נבחר את גופי המימון ונותני האשראי שזה אומר מאיפה נרצה לקבל את ההלוואה. (מאיזה גוף מימון).

בנוסף, צריך לפרט האם מתנהלות תביעות משפטיות הקשורות לבעל העסק באופן אישי או לעילות העסקית.

6. ההלוואה המבוקשת –
     א. פרטי הלוואה מבוקשת:

 • סכום הלוואה מבוקש – ימולא בצורה אוטומטית בהתאם לבקשה הראשונית.
 • מסלול – ימולא בצורה אוטומטית בהתאם לבקשה הראשונית.
 • מטרת ההלוואה – ימולא בצורה אוטומטית בהתאם לבקשה הראשונית.
 • מחזור מכירות שנתי
 • שם הגוף המממן
 • סניף בנק
 • פירוט השימוש הצפוי בכספי ההלוואה
 
     ב. תוכנית השקעות: שם צריך למלא את השימוש בכספי ההלוואה בתחומים כמו: מלאי, פרסום, עובדים וגישור על פערי אשראי.

         בנוסף, ישנם שימושים נוספים כמו: שיפוצים במבנה, רכישת ציוד קבוע ורכב. בסוף מילוי השימושים יחושב בצורה אוטומטית את סכום שימושי ההשקעה. צריך למלא גם את
         המקורות הכספיים של המבקש.

7. תחזיות פיננסיות –

 • תחזית רווח והפסד ל-3 שנים הקרובות המתחלקת לפי הכנסות, קניות ( עלות מכר, הוצאות, מכירה, הנהלה וכלליות).

הרווח התפעולי יחושב בצורה אוטומטית לפי כל שנה.

 • יתרות הון חוזר (שנה נוכחית) – כאן צריך למלא בסכומים את המלאי, יתרת לקוחות, יתרת ספקים. במידה וזה עסק בהקמה נמלא צפי.
 • פירוט הנחות לתחזית – יש להסביר על מה התבססנו בתחזית.

לגבי ההכנסות יש לציין למה גדלנו בהיקפי הפעילות ואת אופן החישוב.

במידה והרווח הגולמי והתפעולי שונה משנה לשנה יש לציין למה.

בנוסף לכך, יש לכתוב כל הנחה נוספת שתתרום לתחזית שרשמנו.

 

לאחר הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 250 ₪ תשלום עבור הקרן לעסקים קטנים ובינוניים של משרד האוצר. לאחר שהיועץ מילא את כל התוכנית העסקית לפי הפורמט של הקרן ניתן לעבור לשלב העלאת המסמכים.

 

שלב העלאת מסמכים

במערכת זו צריך להעלות מסמכים שונים כמו:

 1. בעל העסק:
 • קורות חיים.
 • צילום ת"ז וספח פתוח.
 • דו"ח נתוני אשראי מעודכן ל-14 ימים האחרונים (יש להשאיר את העלאת המסמך לסוף, כיוון שאם יעברו 14 ימים מרגע העלאת המסמך, הוא יהיה פג תוקף וצריך להעלות מחדש).
 • דפי עובר ושב 3 חודשים אחרונים.
 • פירוט הלוואות.
 • ריכוז יתרות.

 

 1. דו"חות ומידע פיננסי לעסק קיים:
 • דו"ח רוח והפסד ל-3 שנים אחרונות.
 • דו"ח רווח והפסד לשנה נוכחית.
 • דו"ח מע"מ ESNA לשנה קודמת ושנה נוכחית.
 • טפסי 102 או 126 לביטוח לאומי לשנה קודמת ושנה נוכחית.

 

 1. פירוט חשבונות העסק:
 • דפי עובר ושב 3 חודשים אחרונים.
 • פירוט הלוואות.
 • ריכוז יתרות.

 

 1. מסמכים שונים כמו תצהירים ואישור חו"ז בעלים.
 2. מסמכים נוספים התומכים בבקשת ההלוואה:
 • הצעת מחיר על השקעה עתידית.
 • פירוט תשלומים על ההשקעה שבוצעה ב-3 חודשים אחרונים.

 

 

לאחר שלב העלאת המסמכים, שולחים אותם לבדיקה אצל הקרן, ולאחר שזה נשלח לבדיקה, הקרן מקצה בודק כלכלי שיבדוק את הבקשה עצמה.

בתור התחלה הבודק בודק שכל המסמכים ישנם ולאחר מכן מתקשר ליועץ העסקי או לבעל העסק כדי לקבוע פגישה.

במידה ולעסק אין משרד פיזי השיחה תיערך בזום, במידה ויש מיקום פיזי השיחה תיערך שם.

 

שלב הפגישה

המטרה העיקרית של שלב הפגישה היא להבין היטב את העסק שמבקש את ההלוואה. הבוחן ייפגש עם בעל העסק כדי לקבל תובנות לגבי אופן פעולתו של העסק, היכולת הפיננסית שלו ותוכניותיו העתידיות.

המטרה היא להעריך את הלגיטימציה והקיימות של העסק, ולוודא שבעל העסק אינו רק "קוף" (מאחורי הקלעים), אלא מעורב באופן פעיל בעסק שלו ובעל ידע בו.

הבוחן יבקש מגוון מידע במהלך פגישה זו כמו:

תפעול העסק – הבוחן יבקש מידע על התנהלותו השוטפת של העסק, כמו כמה משלמים דמי שכירות וארנונה ומהן עלויות ההשקעה ההתחלתית שבוצעה.

פעילות עסקית – הבוחן ירצה להבין את הפעילות העסקית – המוצרים או השירותים שהוא מציע, השוק בו הוא פועל ומיקומו באותו שוק.

ספקים ולקוחות – הבוחן יבקש פרטים על הספקים והלקוחות העיקריים של העסק. זה כולל מידע על התחומים בהם נמצאים הספקים, כמה משלמים להם ותנאי התשלום.
באופן דומה, הבוחן ירצה לדעת על הלקוחות, תנאי התשלום שלהם, ואם יש לקוחות עיקריים, כמו מוסדות וכדומה.

מלאי ורכוש קבוע – הבוחן ירצה לדעת האם יש מלאי, ערכו ואיזה רכוש קבוע יש לעסק.

היסטוריה של העסק – אם העסק פעל מספר שנים, הבוחן ירצה לדעת האם קרו שינויים משמעותיים לעסק ואופן התפתחותו.

חובות/הלוואות – הבוחן ישאל לגבי סך החובות או ההלוואות שיש לעסק, ומהו ההחזר החודשי.

השקעות – הבוחן ירצה לדעת האם בוצעו השקעות בעסק בעבר, כגון שיפוצים או רכישות של רכוש קבוע.

מטרת ההלוואה – הבוחן ישאל מדוע העסק מבקש את ההלוואה.

תחזיות עתידיות – מהן התחזיות העתידיות לעסק מבחינת צמיחה, הכנסות ורווחיות.

מבנה ניהולי – מי מרכיב את צוות הניהול ומהן כישוריו? מהו תהליך קבלת ההחלטות בתוך העסק?

אסטרטגיה עסקית – מהי הצעת המכירה הייחודית של העסק ואיך העסק מתכנן להתחרות ולצמוח בשוק שלו?

ניתוח סיכונים – מהם הסיכונים העיקריים העומדים בפני העסק, וכיצד מנוהלים סיכונים אלו?

שיקולים משפטיים – האם ישנן בעיות משפטיות שהעסק מתמודד כעת או התמודד איתם בעבר?

 

לאחר הפגישה ייתכן ויידרשו השלמת מסמכים לפי שיקול דעת הבודק, לאחר השלמת המסמכים היועץ מודיע לבודק הכלכלי ואנו ממשיכים לשלב הבא.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות:

בדיקת הקרן

לאחר שהבוחן עיין בכל המידע והמסמכים הדרושים, יעביר את הבקשה לרפרנט של הקרן.

תהליך בדיקה זה עלול לכלול בדיקת מדויקת, הערכת תקפות העסק והערכת הסבירות להצלחתו.

תפקידו של הבוחן הוא מכריע שכן הוא פועל כמסנן ראשון.

לאחר שהבודק יסיים את בדיקתו, הבקשה תועבר לרפרנט של הקרן, הרפרנט יבדוק את הבקשה ויחליט אם להמליץ על אישור או לא. אם הוא אכן ימליץ על אישור, אם המפנה יחליט להמליץ על אישור, הוא יציע גם את סכום ההלוואה שיש להעניק.

סכום זה מבוסס בדרך כלל על הסכום המבוקש בבקשה, אך הוא עשוי לקחת בחשבון גם את תקציב הגוף המממן ואת הכדאיות הפיננסית של הפרויקט. לאחר החלטתו הוא מעביר אותה לגוף מממן שבחרנו.

בדיקה של הגוף המממן

בשלב זה הגוף המממן יגיש את הבקשה לוועדת אשראי.

תפקידם הוא בראש ובראשונה לבחון את הבקשה למימון, תוך ניצול הידע שלהם והמשאבים העומדים לרשותם לצורך קבלת החלטה מושכלת.

תהליך הבדיקה לוקח בחשבון מספר רב של גורמים, הכוללים היבטים כמו הבריאות הפיננסית של הגורם המבקש, כדאיות העסק המעוניין בהלוואה, התשואות הצפויות על ההשקעה, התנהגות האשראי של בעל העסק בעבר וכו', ניתוח יסודי זה נעשה במטרה לקבוע את רמת הסיכון הכרוכה באישור בקשת המימון ואת הסבירות שהלווה יעמוד בהתחייבויות ההחזר שלו תוך הקפדה על הגנה על האינטרסים של הגוף המממן.

לאחר מכן תחליט הוועדה אם לאשר או לדחות סופית את הבקשה. עם זאת, חשוב לציין כי ההחלטה הסופית אם לממן את הבקשה אינה נתונה רק לוועדת האשראי.

לגוף המממן, יש את שיקול הדעת האולטימטיבי לאשר או לסרב לבקשה, גם אם היא אושרה על ידי ועדת האשראי.

צעד אחרון

לאחר שהגוף המממן אישר את ההלוואה, על בעל העסק להעביר לגוף המממן בטוחות, לרוב בצורת פיקדון, הפיקדון משמש כסוג של ערבות לגוף המממן.

שלב זה הוא חלק מכריע בתהליך מכיוון שהוא מה שמאשר רשמית את מחויבות הלווה להלוואה.

 לאחר העברת הפיקדון לגוף המממן, יכול בעל העסק לעבור לשלב הסופי של התהליך הכולל חתימה על חוזה ההלוואה.

חוזה זה מתאר את תנאי ההלוואה, לרבות התשלומים, שיעורי הריבית וההשלכות על איחור בתשלומים או החמצה.

חשוב שהלווה יבין היטב את התנאים הללו לפני החתימה על החוזה. לאחר חתימת החוזה, סכום ההלוואה המוסכם יועבר לאחר מכן לחשבון בעל העסק.

זהו השלב האחרון בתהליך קבלת ההלוואה. לאחר קבלת הכספים, ניתן יהיה להשתמש בהם כפי שיימצא צורך בעל העסק, בין אם זה להרחבת העסק, רכישת ציוד או כיסוי עלויות תפעול.

 

בקבוצת המפתח, אנו מודעים לחלוטין לכך שעולם הפיננסי יכול להיות מרתיע, זו הסיבה שאנו לסייע מסייעים לעסקים לקבל הלוואות על ידי מתן הייעוץ והתמיכה הדרושים.

באמצעות ההבנה והניסיון המעמיקים שלנו בליווי עסקים לקבלת הלוואות, אנו מסייעים לעסקים במורכבות של תהליך ההלוואות ומוודאים שיש להם את המשאבים הנדרשים לצמיחה והצלחה.

לא משנה אם אתם מנהלים מיזם קטן, במיזמים תעשייתיים או בייצוא, אנו לשירותכם כדי לעזור לכם להתוות את המסלול לחוסן והישגים פיננסיים.

מוזמנים ליצור איתנו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם.

פניה מהירה: