ביטוח לאומי-קרן מנוף-מימון פעולות למניעת תאונות דרכים

מטרת קרן זו היא לעזור למעסיקים לפתח אמצעי בטיחות תעסוקתיים ולמנוע סיכונים תעסוקתיים חריגים בעבודה ולתת פתרונות.
על פי החוק, המעסיקים חייבים להבטיח את בטיחות העובדים במקום העבודה ולרכוש את הציוד הנדרש עם תקציב המתאים למטרה זו.
הקרן תומכת בארבעה סוגים שונים של פרויקטים: פרויקט מחקר, פרויקט התערבות, פרויקט הסברה/הדרכה, פרויקט ניסוי מוצר
הקריטריונים העיקריים לבחירת ההצעה הם:
1. הצורך בתכנית
2. אוכלוסיית היעד והיקף פעילות
3. רציונל
4. מטרות ומדדי הצלחה
5. יישומיות והיתכנות
6. קיימות והרחבה
7. יכולת הארגון לתמוך בתכנית (בהיבטים מקצועיים וכלכליים)
8. תקציב

מועד הגשות: חשוב לקבל עדכונים על המועדים המדויקים מול הביטוח הלאומי

מי יכול להגישגוף אקדמי, גוף עסקי הפועל עם או ללא מטרות רווח או עוסק מורשה ובתנאי שהפעילות המוצעת תתרום לבטיחותם של עובדי ישראל ושלמגיש הבקשה יש את הידע והניסיון בנשוא הבקשה.
מסמכיםנדרש
הגשהקול קורא
השתתפות עצמיתתלוי בקשה
סכוםתלוי הגשה

לייעוץ והכוונה אישית לפתיחת עסק מלאו את הפרטים
וניצור אתכם קשר בהקדם